01.

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie ....

Przejdź do zakładki

02.

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym...

Przejdź do zakładki

03.

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów ...

Przejdź do zakładki

04.

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych...

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,
 
w związku z uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) wszystkie osoby, które założyły już konto w systemie oraz wysłały poprzez system wniosek w wersji papierowej z dniem 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek) mogą zgłaszać się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przy ul. Francuskiej  16 - II piętro Dział Rejestru (Dział Prawa Wykonywania Zawodu) z dokumentem tożsamości (w przypadku zmiany danych osobowych dokumenty poświadczające o zmianie, prawo wykonywania zawodu, dokumentacja poświadczająca zakończenie wszelkiego rodzaju kształcenia, itp.) celem weryfikacji danych dotyczących akceptacji złożonego wniosku.
Nie dotyczy to osób, które założyły konto w systemie i podpisały wniosek profilem zaufanym ePUAP.

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!

Trudno uwierzyć w to, że czas mija tak szybko, bo nim zdążyliśmy się obejrzeć wyjątkowo długa zima błyskawicznie przeszła w zieloną wiosnę, która to z kolei już zdążyła zamienić się w niezwykle duszne lato. A jak wiadomo – lato oznacza wakacje.

Większość z Państwa zapewne zaplanowała już swój letni wypoczynek: w kraju, za granicą, w górach, nad morzem, w mieście lub na wsi. Możliwości jest naprawdę sporo. Mam jednak nadzieję, że niezależnie od tego, gdzie spędzą Państwo tegoroczny urlop, pozwoli on Państwu na regenerację swoich sił oraz spędzenie wielu wspaniałych chwil z najbliższymi.

W dzisiejszym, tak szybko pędzącym świecie, koniecznością wydaje się nieustanna pogoń za uciekającym czasem, dlatego życzę Państwu, by nadchodzące wakacje były dla Państwa okazją do zatrzymania się i do odpoczynku oraz nabrania dystansu, tak potrzebnego w naszym codziennym życiu. Wszystkiego dobrego!

Z poważaniem

Anna Janik
Przewodnicząca ORPiP
w Katowicach

Szanowni Państwo!

W imieniu całej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz swoim własnym bardzo dziękuję Państwu za uczestniczenie w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które w katowickiej Okręgowej Izbie odbyły się 2 czerwca br. w obiekcie Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Jest mi niezmiernie miło, że swoją obecnością zechcieli Państwo uświetnić ten doniosły dzień.

Pragnę również wyrazić szczególne podziękowania dla przybyłych gości, którzy pomimo licznych obowiązków, towarzyszyli nam i dzielili naszą radość. Byli to m.in.  Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Zofia Małas, Prorektor ds. klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Damian Czyżewski, Zastępca ds. medycznych Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Piotr Nowak, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Pani Barbara Płaza, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Katowicach Pani Krystyna Klimaszewska, Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Iwona Borchulska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Pani Barbara Gardyjas, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Pani Barbara Daniel, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pan prof. dr hab. n. med. Jan Duława oraz wiele innych znamienitych osobistości.

Mając zaszczyt reprezentować pielęgniarki i położne należące do OIPiP w Katowicach otrzymałam wiele listów z życzeniami dla całego samorządu, dlatego też są one zamieszczone poniżej niniejszego tekstu, aby wszyscy, którzy z różnych przyczyn nie mieli możliwości wzięcia udziału w uroczystości, również mogli nacieszyć się tymi ujmującymi słowami.

Na koniec chciałabym podziękować osobom, które przybyły na obchody, by towarzyszyć swoim koleżankom i kolegom wyróżnionym Statuetką „Diamentowy Czepek”. Świadczy to jak najlepiej nie tylko o nich samych, ale o całym środowisku zawodowym pielęgniarek i położnych, które – jak widać – potrafi docenić swoich członków, co można uznać za rzecz niezwykle chwalebną.

Z wyrazami szacunku

Anna Janik
Przewodnicząca ORPiP
w Katowicach

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej  oraz opinią Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do podania leków odczulających w podmiotach leczniczych udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r. uzyskała drugie korzystne (wygrywające) dla członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania członkom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach udziału w kursach szkoleniowych.

 

 http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-1249-14/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_interpretacje_podatkowe/1244fbe.html?q=II+FSK+1206%2F15+&x=0&y=0&pth=%2Fszukaj

 

Postępowanie zostało zainicjowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach poprzez złożenie skargi na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania członkom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach udziału w kursach szkoleniowych, z której treścią Okręgowa Izba się nie zgodziła.

Pierwsze korzystne (wygrywające) Orzeczenie dla członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach zostało wydane w dniu 8 stycznia 2015 r przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Od orzeczenia zostało wniesione odwołanie przez przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów, który nie zgodził się z treścią Orzeczenia.

 

http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-gl-624-14/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych_w_tym_zryczaltowane_formy_opodatkowania_interpretacje_podatkowe/60cddb.html

 

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r jest prawomocne. Uzasadnienie Orzeczenia zostanie sporządzone w terminie instrukcyjnym 30 dni od daty wydania Orzeczenia.

Jednocześnie informujemy, iż Kancelaria Doradców Podatkowych w chwili obecnej opracowuje opinię co do sposobu i możliwości odzyskania nienależnie wpłaconego podatku dochodowego przez pielęgniarki i położne Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Niezwłocznie po otrzymaniu opinii, udostępnimy ją na stronie www.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wyrok NSA.odt)Wyrok NSA.odt[ ]17 kB

Zapraszamy do zapoznania się z pismem w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

http://nipip.pl/odpowiedz-departamentu-gospodarki-odpadami-ministerstwie-srodowiska-pismo-naczelnej-rady-pielegniarek-poloznych-sprawie-klasyfikacji-odpadow-powstajacych-wyniku-wykonywania-domu-pac/

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy instrukcję założenia konta w systemie monitorowania kształcenia -SMK.

1. Załóż konto na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl
2. Uzupełnij formularz z danymi osobowymi za wyjątkiem pola OPCJONALNY IDENTYFIKATOR P2 (ważna poprawność danych!!!)
3. Złóż wniosek o założenie konta                                                                                                                                               Zwrotne potwierdzenie na podany w danych osobowych adres e-mailowy – jednorazowe hasło
4. Powrót do okna logowania
5. ZALOGUJ  w P2
6. Wybrać opcje login/hasło
Login – to adres e-mailowy,  hasło – to jednorazowe hasło otrzymane e-mailem
System wymusi zmianę hasła na dowolnie wybrane
Po wprowadzeniu nowego hasła pojawią się 2 okienka: MÓJ PROFIL oraz WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ
7. Należy wejść na WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ, następnie NOWY WNIOSEK O MODYFAIKCJE UPRAWNIEŃ
Pojawi się okno z wcześniej wprowadzonymi danymi osobowymi
8. W formularzu danych osobowych należy uzupełnić pola  - grupa biznesowa ( wybieramy pielęgniarka/położna), w grupie funkcjonalnej (wybieramy użytkownik)
9. Wybieramy jednostkę  akceptującą wniosek (wybierz z listy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach)
10. Przechodzimy dalej
Konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu
11. Zapisanie wniosku za pomocą funkcji ZAPISZ
Jeżeli na formularzu pozycje obowiązkowe zostały puste, wyświetli się komunikat o konieczności ich uzupełnienia
Po zapisaniu  wniosku wyświetli się komunikat informujący o zakończeniu akcji powodzeniem. Po jego zatwierdzeniu użytkownik przechodzi do trybu podglądu wniosku, gdzie ma możliwość:
 – wysłania wniosku z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP ( tylko osoby posiadające wniosek kwalifikowany lub ePUAP)
 -  przesłania wniosku do administratora za pomocą funkcji ZŁÓŻ WNIOSEK PAPIEROWO , a następnie udanie się z wydrukowanym wnioskiem do OIPiP w Katowicach celem weryfikacji osoby składającej wniosek. (Termin od kiedy możliwa będzie weryfikacja danych w OIPiP w Katowicach podamy na stronie internetowej Izby).

Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany lub profil ePUAP – nie zgłaszają się do OIPIP w Katowicach celem weryfikacji danych  - odbywa się ona na poziomie profilu ePUAP.

 

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych znajdą Państwo szczegółowy opis instrukcji jak należy założyć konto w SMK. 

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 maja 2017 roku zmianie ulega min. system  składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji, a tym samym wnioski złożone do dnia    1 maja 2017 roku  TRACĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ !!!!

Od dnia 1 maja 2017 roku składanie wniosków możliwe będzie tylko i wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK)

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

  • dostęp do Internetu,
  • adres e-mail,
  • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
  • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
  1. Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie - szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

  1. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:

  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
  • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy.
  1. Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSiOZ , infolinia 22 597 09 21 , email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628).

Załączniki:
Pobierz plik (formularz opinia podwyzki.doc)formularz opinia podwyzki.doc[ ]92 kB